RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 140 kg vôi sống có thành phần chính là CaO tác dụng với nước thu được Ca(OH)2. Biết vôi sống có 20% tạp chất không tác dụng với nước. Vậy lượng Ca(OH)2 thu được là: 

  • A. 
   140 kg
  • B. 
   147 kg
  • C. 
   144 kg
  • D. 
   148 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: mCaO = 140.80% = 112 kg

  ⇒ nCaO = 112 : 56 = 2 Kmol

  CaO + H2O → Ca(OH)2

  → mCa(OH)2 = 2.74 = 148 kg

  Lưu ý: 1Kmol = 103 mol

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122097

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA