RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ biểu thị những tính chất hoá học của hợp chất vô cơ sau:

  a, Oxit bazơ    +     (1)  →   bazơ (dd)

  b, Oxit axit      +    nước   →    (2) (dd)

  c) Bazơ     →  (3)       +      nước

  d, Axit (dd)     +    (4) (dd) →   muối    +   axit

  Các số (1) (2) (3) (4) lần lượt là:

  • A. 
   Nước; oxit bazơ; axit; muối. 
  • B. 
   Nước; oxit bazơ; muối; axit.
  • C. 
   Nước; muối; axit; oxit bazơ. 
  • D. 
   Nước; axit; oxit bazơ; muối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  a, Oxit bazơ    +  nước  →  dung dịch bazơ

  b, Oxit axit      +    nước   →  dung dịch axit 

  c) Bazơ     →  oxit bazơ   +   nước

  d, Axit (dd)     +   muối  →   muối mới  +   axit mới

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 13735

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA