OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ dưới đây, biết các cân đều thăng bằng, số gà cần điền vào chỗ trống là:

  • A. 
   3 con gà 
  • B. 
   6 con gà 
  • C. 
   9 con gà 
  • D. 
   12 con gà 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta chọn đáp án B. 6 con gà.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262429

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF