OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Cách đọc của 145cm2 là:

  • A. 
   Một trăm bốn mươi lăm 
  • B. 
   Một trăm bốn lăm xăng-ti-mét 
  • C. 
   Một trăm bốn mươi lăm xăng-ti-mét 
  • D. 
   Một trăm bốn mươi lăm xăng-ti-mét vuông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cách đọc của 145cm2 là: Một trăm bốn mươi lăm xăng-ti-mét vuông

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262476

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF