OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để cân thăng bằng và số trong mỗi ô vuông có giá trị bằng nhau thì cần điền số nào trong các số dưới đây ?

  • A. 
  • B. 
   16 
  • C. 
   24 
  • D. 
   32 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vế phải có giá trị là:

  16 + 16 = 32

  Số cần điền vào mỗi ô trống của vế trái là:

  32 : 4 = 8

  Đáp số: 8.

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262432

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON