OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mẹ mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh. Mỗi gói kẹo cân nặng 120 g và gói bánh nặng 156g. Mẹ đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là: 

  • A. 
   636 g 
  • B. 
   626 g 
  • C. 
   616 g 
  • D. 
   646 g 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  4 gói kẹo nặng số gam là:

  120 × 4 = 480 (gam)

  Mẹ đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:

  480 + 156 = 636 (gam)

  Đáp số: 636g

  Đáp án cần chọn là A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262456

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF