OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một quả cam nặng 250 g. Hỏi 3 quả cam như thế thì nặng bao nhiêu gam?

  • A. 
   253 g
  • B. 
   500 g
  • C. 
   650 g
  • D. 
   750 g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  3 quả cam như thế nặng số gam là:

  250 × 3 = 750 (g)

  Đáp số: 750g.

  Đáp án cần chọn là D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262434

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON