OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoa đi từ trường lúc 5 giờ kém 10 phút, về đến nhà lúc 5 giờ 15 phút. Hoa đi từ trường về nhà hết thời gian là:

  • A. 
   5 giờ kém 15 phút 
  • B. 
   6 giờ 15 phút 
  • C. 
   25 phút 
  • D. 
   15 phút 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ 5 giờ kém 10 phút đến 5 giờ 15 phút đã trôi qua 25 phút.

  Vậy Hoa đi từ trường về nhà hết 25 phút.

  Đáp án cần chọn là đáp án C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262458

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF