OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Em đưa người bán hàng hai tờ 500 đồng để mua bút chì. Em mua hết 600 đồng thì còn thừa bao nhiêu đồng?

  • A. 
   500 đồng
  • B. 
   600 đồng
  • C. 
   400 đồng
  • D. 
   300 đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Em đưa người bán hàng số tiền là:

  500 × 2 = 1000 (đồng)

  Em nhận lại số tiền thừa là:

  1000 – 600 = 400 (đồng)

  Đáp số: 400 đồng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262451

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON