RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhóm chất  tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

  • A. 
   Na2O, SO3 , CO2 .
  • B. 
   K2O, P2O5,  CaO
  • C. 
   BaO, SO3,  P2O5
  • D. 
   CaO, BaO,  Na2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhóm chất tác dụng được với nước là oxit bazơ của kim loại mạnh như K, Na, Ba, Ca. (Loại A, B, C  do có SO3, CO2, P2O5)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7423

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA