RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra dung dịch có màu xanh lam?

  • A. 
   CuO
  • B. 
   Mg
  • C. 
   Al2O3
  • D. 
   Fe(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch CuCl2.

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116169

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA