YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành

  • A. 
   Dung dịch không màu.
  • B. 
   Dung dịch có màu lục nhạt.
  • C. 
   Dung dịch có màu xanh lam.
  • D. 
   Dung dịch có màu vàng nâu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CuO             +    H2SO4     →        CuSO4    +    H2O

  (bột, màu đen)                    (dung dịch màu xanh)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7431

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA