RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro ?  

  • A. 
   NaOH
  • B. 
   Fe
  • C. 
   CaO
  • D. 
   CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kim loại + axit loãng → muối + H2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7417

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA