RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

  • A. 
   Mg
  • B. 
   CaCO3
  • C. 
   MgCO3
  • D. 
   Na2SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CaCO3, MgCO3, Na2SO3 đều phản ứng với với dung dịch HCl tạo khí CO2, SO2 mà hai khí này đều nặng hơn không khí. (44 > 29; 64 > 29)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7428

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA