RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh lam : 

  • A. 
   Dung dịch NaOH
  • B. 
   Dung dịch Na2CO3
  • C. 
   Dung dịch HCl
  • D. 
   Dung dịch Ca(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CuO + HCl → CuCl2 + H2O  (dung dịch có màu xanh)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7419

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA