YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

  • A. 
   Fe, Cu, Mg
  • B. 
   Zn,  Fe,  Cu
  • C. 
   Zn, Fe,  Al.
  • D. 
   Fe,  Zn,  Ag

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lưu ý Cu, Ag không tác dụng với axit loãng.

  Cu có phản ứng với axit sunfuric đặc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7421

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA