ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã

  • A. 
   Thẳng tay đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân.
  • B. 
   Kêu gọi nhân dân thế giới vì hòa bình, tiến bộ của Cuba.
  • C. 
   Thành lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ.
  • D. 
   Thực hiện chính sách “cấm vận” với Cuba.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8-1961, Mĩ đã đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo các nước Mĩ Latinh.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212125

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON