OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là thách thức mà nước Nga phải đối mặt từ sau năm 1991?

  • A. 
   Tình trạng không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái.
  • B. 
   Những cuộc xung đột sắc tộc.
  • C. 
   Phong trào li khai ở vùng Trécxnia.
  • D. 
   Nhân dân Nga đấu tranh phản đối thể chế Tổng thống Liên bang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Về mặt đối nội, nước Nga phải đối mặt với những thách thức lớn đó là: tình trạng không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào li khai ở vùng Trécxnia.

  - Đáp án D: Nhân dân Nga không hề đấu tranh phản đối thể chế Tổng thống Liên bang.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212118

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON