ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta 1945 thông qua quyết định nào?

  • A. 
   Phân công quân đội các nước đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật ở Đông Dương.
  • B. 
   Liên Xô và Mỹ chuyển từ đối đầu sang đối thoại để thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
  • C. 
   Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
  • D. 
   Thiết lập một trật tự thế giới mới theo xu hướng đơn cực ngay sau chiến tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những quyết định của Hội nghị Ianta bao gồm:

  - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

  - Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á sau khi chiến tranh ở châu Âu kết thúc.

  - Thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

  - Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và châu Á.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212097

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON