OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quyền lợi và địa vị pháp lý mà Liên bang Nga được kế thừa từ sau khi Liên Xô tan rã là gì?

  • A. 
   Tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về quân sự với Mỹ.
  • B. 
   Tiếp tục giữ vai trò là một đối trọng về kinh tế với Mỹ.
  • C. 
   Giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Ủy viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Về quyền lợi và địa vị pháp lý và Liên bang Nga được kế thừa sau khi Liên Xô tan rã là: “quốc gia kế tục Liên Xô”, được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cơ quan ngoại giao của Liên Xô ở nước ngoài.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212115

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON