ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa phong trào giành độc lập của Ấn Độ và Xingapo từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là

  • A. 
   Cùng chống lại thực dân Anh và giành được độc lập năm 1950.
  • B. 
   Đấu tranh vũ trang giữ vai trò quyết định.
  • C. 
   Đấu tranh chính trị đưa lại thắng lợi triệt để.
  • D. 
   Đấu tranh từ thấp đến cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điểm giống nhau giữa phong trào giành độc lập của Ấn Độ và Xingapo từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là đấu tranh từ thấp đến cao, từ tự trị đi đến độc lập hoàn toàn.

  Cụ thể ở Ấn Độ:

  - Tự trị: tính từ thời gian thực dân Anh thực hiện phương án Maobatton.

  - Từ tự trị đến độc lập hoàn toàn: cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ sau “phương án Maobáttơn” đến năm 1950.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212119

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF