ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai chưa kết thúc, hội nghị Ianta đã được triệu tập?

  • A. 
   Do chủ nghĩa phát xít vẫn chưa bị đánh bại, phải triệu tập hội nghị để đề ra kế sách nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
  • B. 
   Do các nước muốn phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 
  • C. 
   Vì muốn tổ chức lại thế giới sau Chiến tranh.
  • D. 
   Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã bước vào giai đoạn kết thúc, có nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh: 

  + Nhanh chóng đánh bại phát xít. 

  + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. 

  +Việc phân chia thành quả chiến thắng.

  => Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) cho hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh hình thành một trật tự thế giới mới. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF