ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao gọi là “Trật tự hai cực Ianta”?

  • A. 
   Liên Xô và Mi phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
  • B. 
   Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
  • D. 
   Trật tự này được hình thành bởi quyết định của các cường quốc tại Ianta (Jên Xô). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Với Hội nghị Ianta phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường quốc đã hình thành nên trật tự thế giới mới do Mỹ và  Liên Xô đứng đầu đại diện cho hai phe: đế quốc chủ nghĩa (tư bản chủ nghĩa) và xã hội chủ nghĩa. Đó chính là trật tự hai cực Ianta. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212108

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON