OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào phản ánh đúng điểm tương đồng giữa hệ thống Vécxai - Washington với trật tự hai cực Ianta?

  • A. 
   Đều do các nước đế quốc thiết lập nên để phục vụ lợi ích các nước đó.
  • B. 
   Đều thành lập các tổ chức quốc tế để giám sát và duy trì trật tự thế giới.
  • C. 
   Đều chia thế giới ra làm hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
  • D. 
   Đều là hệ quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hệ thống Vécxai - Washington với trật tự hai cực Ianta có những điểm tương đồng sau:

  - Đều là kết quả của những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử nhân loại.

  - Đều do các cường quốc thắng trận thiết lập để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ.

  - Đề có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì trật tự thế giới (Hội Quốc Liên và Liên Hợp Quốc).

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212098

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON