ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc

  • A. 
   Hội nghị Ianta
  • B. 
   Hội nghị Xan Phranxico
  • C. 
   Hội nghị Pốtxđam
  • D. 
   Hội nghị Pari

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hội nghị Ianta đã quyết định “thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình an ninh thế giới”.

  => Hội nghị Ianta đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214192

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON