OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao? 

  • A. 
   Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh 
  • B. 
   Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh 
  • C. 
   Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa 
  • D. 
   Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để phục vụ tối đa cho nhu cầu chiến tranh của chính quốc, nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất từ chỗ độc canh cây lúa đã chuyển một phân sang trồng các loại cây công nghiệp thầu dầu, đậu, lạc,…

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214319

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF