OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào đối với nước Pháp? 

  • A. 
   Hỗ trợ cho sự phát triền của công nghiệp chính quốc  
  • B. 
   Bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc 
  • C. 
   Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh 
  • D. 
   Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công nghiệp thuộc địa phải gánh đỡ những tổn thất, bù đắp những thiếu hụt của chính quốc trong thời gian chiến tranh. Chính vì thế, nhiều mỏ đang khai thác đã được bỏ vốn thêm; một số công ti than mới xuất hiện

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214322

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF