ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

  • A. 
   Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
  • B. 
   Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.
  • C. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới
  • D. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

  Đáp án A là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN .

  Đáp án B, C là mục đích thành lập của Liên Hợp quốc.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214202

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON