OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra đã có tác động như thế nào đến việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương?

  • A. 
   Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm
  • B. 
   Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên 
  • C. 
   Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm 
  • D. 
   Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm hẳn xuống còn 33 triệu phrăng (1918).

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214314

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON