ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, nguyên tắc nào của Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới?

  • A. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.
  • B. 
   Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • C. 
   Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc.
  • D. 
   Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liên Hợp quốc hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

  Trong đó, nguyên tắc cơ bản nhất, có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình thế giới là chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). Đây là 5 nước đại diện cho cả hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214204

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON