ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những quyết định của Hội đồng Bảo an chỉ được thông qua và có giá trị khi

  • A. 
   Đạt 9/15 phiếu và sự nhất trí của đa số các ủy viên thường trực.
  • B. 
   Đạt 11/15 phiếu và sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực
  • C. 
   Đạt 10/15 phiếu và sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực
  • D. 
   Đạt 9/15 phiếu và sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội đồng bảo an là cơ quan trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải đạt được 9/15 phiếu trong đó có sự nhất trí của 5 nước ủy viên thường trực là Liên Xô (nay là Liên Bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc mới được thông qua và có giá trị.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214158

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON