OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm chữ số a, biết 97,614 < 97,a12 (a < 8).

  • A. 
   a = 3 
  • B. 
   a = 4  
  • C. 
   a = 6 
  • D. 
   a = 7 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để số thập phân 97,614 < 97,a12 (a < 8) khi hai số có cùng phần nguyên (97 = 97), cùng hàng phần trăm (1 = 1) và có hàng phần nghìn khác nhau (4 > 2) thì chữ số a đứng ở hàng phần mười phải lớn hơn 6 ( vì ở hàng phần mười của số 97,614 là chữ số 6).

  Theo bài ra ta có: 6 < a < 8.

  Vì 6 < 7 < 8 nên suy ra a = 7.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264887

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON