OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chon đáp án đúng nhất:  Cho 15 tấn <...kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trên là:

  • A. 
   150 
  • B. 
   1500 
  • C. 
   15000 
  • D. 
   150000 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có 1 tấn = 1000kg nên 15 tấn = 15000kg

  Trong các đáp án đã cho ta chỉ có 15000kg < 150000kg hay 15 tấn < 150000kg

  Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 150000.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264812

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON