OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính diện tích tam giác vuông ABC có kích thước như hình vẽ bên dưới:

  • A. 

   140cm

  • B. 
   280dm
  • C. 
   14dm
  • D. 
   28cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 2dm = 20cm

  Diện tích tam giác vuông ABC là:

  \(\frac{{14 \times 20}}{2}\) = 140 (cm2)

  Đáp số: 140 cm2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264924

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON