OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiện nay An bằng 3/5 tuổi Bình. Ba năm trước An kém Bình 8 tuổi. Tính số tuổi mỗi người hiện nay.

  • A. 
   An 5 tuổi, Bình 13 tuổi 
  • B. 
   An 12 tuổi, Bình 20 tuổi 
  • C. 
   An 6 tuổi, Bình 14 tuổi 
  • D. 
   An 9 tuổi, Bình 15 tuổi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì hiệu số tuổi của hai bạn không thay đổi theo thời gian, ba năm trước An kém Bình 8 tuổi nên hiện nay An vẫn kém Bình 8 tuổi.

  Ta có sơ đồ số tuổi hai bạn hiện nay:

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

  5 - 3 = 2 (phần)

  Giá trị một phần là:

  8 : 2 = 4 (tuổi)

  Tuổi An hiện nay là:

  4 x 3 = 12 (tuổi)

  Tuổi Bình hiện nay là:

  12 + 8 = 20 (tuổi)

  Đáp số: An 12 tuổi; Bình 20 tuổi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264855

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON