OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 2m25dm2 = ...dm2

  • A. 
   25 
  • B. 
   205 
  • C. 
   250 
  • D. 
   2005 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo bảng đơn vị đo diện tích ta có: 1m2 = 100dm2 nên 2m2 = 200dm2

  Do đó: 2m25dm2 = 2m2 + 5dm2 = 200dm2 + 5dm2 = 205dm2

  Vậy 2m25dm2 = 205dm2.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264891

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON