OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Diện tích hình tròn có đường kính 2cm là:

  • A. 
   3,14cm2    
  • B. 
   6,28cm2
  • C. 
   6,28cm
  • D. 
   12,56cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bán kính hình tròn đó là:

  2 : 2 = 1 (cm)

  Diện tích hình tròn  đó là:

  1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2)

  Đáp số: 3,14cm2.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264937

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON