OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng nhất: 1 tạ gấp 1 yến bao nhiêu lần?

  • A. 
   \(\frac{1}{{10}}\) lần
  • B. 
   10 lần
  • C. 
   100 lần 
  • D. 
   1000 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau, đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé. Mà ta thấy hai đơn vị tạ và yến là hai đơn vị đo khối lượng liền nhau, tạ là đơn vị đo lớn hơn. Vậy 1 tạ gấp 10 lần 1 yến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 264803

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON