RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho (O). Từ một điểm M ngoài (O) vé hai tiếp tuyến MA, MB sao cho \(\widehat{AMB}=60^{\circ}\). Biết chu vi của tam giác MAB là 18. Tính độ dài dây AB

  • A. 
   \(9\)
  • B. 
   \(9\sqrt{2}\)
  • C. 
   \(6\sqrt{3}\)
  • D. 
   \(6\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét 2 tam giác MOA và MOB có: \(\widehat{OAM}=\widehat{OBM}=90^{\circ}\);OA=OB; MO chung nên \(\Delta AOM=\Delta BOM\Rightarrow MA=MB\)

  Tam giác MAB có MA=MB; \(\widehat{AMB}=60^o\) nên tam giác MAB đều. Chu vi: P=AB+AC+BC=3.AB=18 suy ra AB=6

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1529

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA