RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho điểm A(3;4). Khi đó đường tròn (A;R=4) sẽ có dạng như thế nào?

  • A. 
   Cắt Ox và tiếp xúc Oy
  • B. 
   Cắt Oy và tiếp xúc Ox
  • C. 
   Cắt cả Ox và Oy
  • D. 
   Tiếp xúc Ox và không giao Oy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng cách từ A đến Ox là d=4 và đến Oy là d'=3

  d=R nên (O;4) tiếp xúc với Ox

  d'<R nên (O;4) cắt Oy

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1521

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA