RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho đường thẳng d. Tâm các đường tròn có bán kính là 2 và tiếp xúc với d nằm trên đường nào

  • A. 
   Một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 1
  • B. 
   Một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2
  • C. 
   Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 4
  • D. 
   Hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi O là tâm các đường tròn có tính chất trên. Khi đó khoảng cách từ O đến d luôn bằng 2. Vậy tâm đường tròn thỏa yêu cầu bài toán luôn chạy trên đường thẳng song song với d và cách d một khoảng là 2. Có 2 đường thẳng như vậy

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA