RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu nào trong các câu sau đây là câu đúng:

  • A. 
   Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khi đường thẳng đó có 2 giao điểm với đường tròn
  • B. 
   Đường thẳng cắt đường tròn khi đường thẳng đó có 1 giao điểm với đường tròn
  • C. 
   Đường thẳng không giao nhau với đường tròn khi nó chỉ có 1 giao điểm với đường tròn
  • D. 
   Đường thẳng cắt đường tròn khi đường thẳng đó có 2 giao điểm với đường tròn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1520

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA