OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc có điểm giống nhau là

  • A. 
   Kết hợp đấu tranh quân sự và ngoại giao.
  • B. 
   Diễn ra ở các thành thị và nông thôn.
  • C. 
   Không phải một cuộc cách mạng bạo lực.
  • D. 
   Đã lật đổ được chế độ phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng Tám và cách mạng dân tộc dân chủ (1946 - 1949) ở Trung Quốc đều diễn ra cả ở thành thị và nông thôn. Tấn công và lần lượt giải phóng những vùng đất do kẻ thù kiểm soát.

  Đáp án cần chọn là: B

  Chú ý

  Chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã bị lật đổ từ cách mạng Tân Hợi (1911). Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 1946 - 1949 với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có ý nghĩa xóa bỏ những tàn dư của chế độ phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211525

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON