OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo em lực lượng vũ trang có vai trò như thế nào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

  • A. 
   Nòng cốt, quyết định thắng lợi.
  • B. 
   Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.
  • C. 
   Quan trọng nhất đưa đến thắng lợi.
  • D. 
   Đông đảo, quyết định thắng lợi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Về vai trò của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang trong cách mạng tháng Tám:

  - Lực lượng chính trị: quan trọng, quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

  - Lực lượng vũ trang: xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211526

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON