OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920-1930 là

  • A. 
   Xác định một con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam.
  • B. 
   Chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
  • C. 
   Chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.
  • D. 
   Trực tiếp sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1920-1930 là xác định một con đường cứu nước mới cho dân tộc Việt Nam- con đường cách mạng vô sản (1920). Từ đó đặt nền tảng cho những hoạt động của Người trong thời gian tiếp theo.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211537

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON