OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có sự giống nhau về

  • A. 
   Hình thức chính quyền.
  • B. 
   Khuynh hướng phát triển.
  • C. 
   Lực lượng tham gia.
  • D. 
   Nhiệm vụ chủ yếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có sự giống nhau về khuynh hướng phát triển, đều thực hiện với mục tiêu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211523

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF