ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong thời điểm lịch sử

  • A. 
   Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội (19-8-1945).
  • B. 
   Đại hội quốc dân Tân Trào (16 đến 18-8-1945).
  • C. 
   “Tuyên ngôn độc lập” ngày 2-9-1945.
  • D. 
   Hội nghị toàn quốc diễn ra từ ngày 13 đến 15-8-1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211494

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF