OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cao trào kháng Nhật cứu nước (1945) ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

  • A. 
   Củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước.
  • B. 
   Củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước.
  • C. 
   Bước đầu xây dựng lực lượng cho cách mạng.
  • D. 
   Giúp cho quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cao trào kháng Nhật cứu nước có ý nghĩa:

  - Lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang được củng cố, phát triển vượt bậc; kẻ thù hoang mang, suy yếu.

  - Tập dượt cho quần chúng đấu tranh, sẵn sàng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211483

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON