ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được cải tổ từ

  • A. 
   Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.
  • B. 
   Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
  • C. 
   Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
  • D. 
   Tổng bộ Việt Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam được cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28-8-1945

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211501

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF