ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. 
   Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và phong kiến, đưa nhân dân nắm chính quyền.
  • B. 
   Góp phần vào chiến thắng của phe Đồng minh chống phát xít.
  • C. 
   Mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc, kỉ nguyên độc lập, tự do.
  • D. 
   Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các đáp án A, B, C: đều thuộc ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  - Đáp án D: là ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ (1954)

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211492

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF